Seznamovací hodina

Tento čas potřebujeme k tomu, abychom se krátce poznali a ujasnili si naši vzájemnou motivaci. Výuka se tak stane efektivnější a pro nás tak může být příjemně a užitečně stráveným časem.

Motivace a využití chorvatštiny

Chorvatsko patří mezi oblíbenou destinaci pro příjemné strávení letní dovolené. Má velký potenciál jak pro pobytovou dovolenou, tak poznávací a turisticky laděné aktivity. Může nabídnout průzračné moře, skryté zátoky, pusté ostrovy, stejně jako rušná turistická centra s restauracemi, zábavními podniky a bary. Národní parky mohou nadchnout obdivovatele přírody a historické památky, z nichž některé jsou na seznamu UNESCO zase příznivce bohaté národní kultury a historie.

 • Jezdíte do Chorvatska ? A která místa v Chorvatsku patří k vašim nejoblíbenějším ?
 • Jaké máte osobní zkušenosti a zážitky z putování nebo pobytu v Chorvatsku ?
 • Jak se domlouváte s místními obyvateli v Chorvatsku ? Hovoříte částečně chorvatsky ?
 • Podívejme se společně do mapy Chorvatska.

Mapa Chorvatska

 

Kde se domluvíme chorvatsky

Samozřejmě v celém Chorvatsku, dále v Bosně a Hercegovině, v Rakousku (Burgenland 7% Chorvatů), Itálie (Molise asi 2500 obyvatel). V těchto zemích nebo jejich částech je chorvatština také úředním jazykem.

Pokud hovoříme chorvatsky, dorozumíme se také s obyvateli Slovinska, Srbska, Černé Hory (Montenegro) a Makedonie, tedy přibližně s 20 miliony obyvatel Balkánského poloostrova.

Mnoho obyvatel Balkánu se stejně jako v minulosti, tak i dnes, přesouvá především do zemí západní Evropy. Mají zde možnost studovat, získat lépe placenou práci a vytvořit si tak lepší podmínky pro život, než ve své původní zemi. Proto není výjimkou, kdy se v celé Evropě setkáváme s chorvatsky hovořími zaměstnanci nejrůznějších firem, nebo pracovníky ve službách a cestovním ruchu.

Stručně o chorvatštině

Stejně jako v jiných jazycích, tak i v chorvatštině existuje mnoho nářečí, které je ovlivněno kulturním a geografickým rozdělením obyvatel. 

V současnosti se setkáváme se třemi základními verzemi chorvatského jazyka:


 • Čakavština - Istrie, Kvarner, chorvatské ostrovy a celé pobřeží Dalmácie.
 • Kajkavština - jižní a východní hranice se Slovinskem, sever Chorvatska, Záhřeb a okolí.
 • Štokavština - vnitrozemí Chorvatska, Slavonie, část Bosny a Hercegoviny (základ současného spisovného jazyka)

Tyto tři základní vývojové větve se dělí na mnoho dalších, místních nářečí.

Jakou chorvatštinu se učíme

Smyslem naší výuky chorvatského jazyka je schopnost domluvit se v běžných situacích s místními lidmi, a to zejména v Chorvatsku.

V gramatice i konverzaci vycházíme ze spisovné chorvatštiny, kterou všichni obyvatelé Chorvatska zpravidla znají a dobře ji rozumí. Praktické zkušenosti z hovorového jazyka jsou dále čerpány z oblasti Istrie, severní Dalmácie a ostrovů přilehlých k pobřeží.

Učíme se však především hovorovou chorvatštinu, se kterou se nejčastěji setkáváme právě na pobřeží Chorvatska a blízkých ostrovech.

Umožní nám to naučit se používat slovní výrazy z běžné praxe. Nezatěžujeme se slovíčky ze slovníku, které jsou často formální, ale v praxi jen zřídka užívané.

Jakým způsobem postupujeme


Kompletní výuka sestává z následujících kroků:


 1. KROK - Náhled na gramatiku a základní pravidla. Neučíme se nic zpaměti, ale dozvíme se, kde si můžeme správnost našeho vyjadřování vždy ověřit.
 2. KROK - Vzájemná konverzace. Mluvíme se o tom, co nás zajímá. Podobně, jako bychom se bavili v našem rodném jazyce. Slovíčka ani jiné výrazy se zpaměti neučíme. Když nevíte chorvatsky, vyjádříte se v češtině a ode mně se rovnou dozvíte, "jak se to řekne chorvatsky". Současně si ověřujeme správnost našeho vyjadřování pomocí odkazů na gramatiku.
 3. KROK - Jazykové soustředění v Chorvatsku. Tato závěrečná část výuky probíhá přímo v Chorvatsku.,Umožní nám to setkávat s lidmi a situacemi, ve kterých si můžeme naše dosavadní znalosti prakticky ověřit a vyzkoušet si tak schopnost domluvit se.

Pusťme se do toho

Ještě než začneme, potřebujeme si stanovit:


 • Způsob komunikace on-line, který vám bude nejvíce vyhovovat.
 • Předběžný rozvrh vyučovacích hodin, který si vždy ještě vzájemně potvrdíme.
 • Počet hodin výuky není předem stanoven a záleží na tom, jak nám to spolu půjde :-).
 • Výuku můžete kdykoliv přerušit, ukončit, nebo později znovu navázat.
 • Praktický pobyt v Chorvatsku, v průběhu měsíce května, trvá 5 dnů a záleží na vašem zájmu.

Děkuji za váš čas a budu se těšit na setkávání se s Vámi.